Servicii

Servicii societati comerciale

In conformitate cu aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată,  care prevede lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii, ET&T Accounting Management va ofera urmatoarele tipuri de servicii:
 
a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:
 ID-1009130
- introducere documente în programul de contabilitate,
- completare registre contabile, jurnale,
- întocmirea balanței contabile lunare,
- întocmire și semnare bilanț
- evidența stocurilor și registrul inventar,
- contabilitatea salariilor, stat de salarii, contracte de munca, decizii,
- ordine de  plata contributii, registrul electronic al salariatilor REVISAL, Fișe Fiscale,
 - întocmire Declarații 100, 112, 390, 392, 394,  Decont TVA 300, Intrastat, etc.
- asigurare relație cu instituțiile statului: ANAF, Registrul Comerțului, etc.
- întocmire documentație financiar-contabila pentru obținerea de credite, leasing,
- reprezentarea societății in cazul unor controale la nivelul departamentului contabil.
- acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
- elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;
- elaborarea si implementarea managementului financiar-contabil in cadrul departamentelor interne ale societatilor comerciale
 
b) efectuarea de analize economico-financiare:
 ID-10045968
- analiza structurilor financiare;
- analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;
- tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;
- sistem de credit - leasing, factoring etc.;
- elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;
- elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;
- asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;
 
c) efectuarea de audit financiar-contabil:
 
- diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
- audit intern - organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;
- studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;
- audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;
 
d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare, ca:
 ID-100131423
- evaluări de bunuri şi active patrimoniale;
- evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;
- evaluări de elemente intangibile;
 
 
 
e) efectuarea de expertize contabile  solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege:
 
- expertize contabile amiabile (la cerere);
- arbitraje în cauze civile;
- expertize de gestiune;
 
f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil:
 
- întocmirea de situaţii periodice;
- consolidarea conturilor şi bilanţului;
- întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;
 
g) executarea de lucrări cu caracter fiscal:
 ID-10080268
- studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
- participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
- asistenţă în probleme de TVA şi impozite;
- fiscalitate imobiliară;
- asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;
- vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;
 
h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:
ID-10015432
- organigrame, structuri, definiri de funcţii;
- legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
- mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
- analiza şi organizarea fluxului informaţional;
- alegerea softurilor necesare;
- formarea profesională continuă;
- contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
 
i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale.
 
j) îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi:
 
- lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;
 
k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi:
ID-100146044
- activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
- studii de fezabilitate la înfiinţarea întreprinderilor;
- activităţi ale holdingurilor;
 
l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate;
 
m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490,  precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6420 Activitati ale holdingurilor
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

           


   Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T  este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.
 
  


Aprilie 2021
LMMJVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930