Legislatie si Formulare

Legislatie si Formulare


1. LEGI, NORME DE APLICARE, ORDONANTE DE URGENTA, HOTARARI, care reglementeaza activitatea ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI.


 Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor
 

•    Legea 230 din 2007 privind organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari
 
abrogata in data de 28 septembrie 2018.ID-10048215
 
•    Norme metodologice de aplicare a Legii 230 din 2007 privind functionarea Asociatiilor de Proprietari abrogate in data de 28 septembrie 2018.
 
•    O.M.F.P. 1969 din 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru Asociatiile de Proprietari
 
•    OMFP 3512 din 2008 privind utilizarea formularelor financiar contabile pe teritoriul Romaniei inclusiv de catre Asociatiile de Proprietari
 
•    Extrase din Legea Contabilitatii 82 din 1991 republicata care se aplica si la contabilitatea Asociatiilor de Proprietari
 
•    Legea 319 din 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM)
 
•    Legea 153 din 19.07.2010 privind asigurarea linistei publice
 
•    Ordinul A.N.R.S.C. 343 din 13.07.2010
 
•    Ordinul A.N.R.S.C. 343 din 13.07.2010 norma tehnica de aplicare
 
•    Ordinul A.N.R.S.C. 343 din 13.07.2010 informare si precizari oferite de ANRSC
 
•    Legea 325 din 14.07.2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica
 
•    Legea 241 din 22.06.2006 actualizata, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare
 
•    Legea 101 din 25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor
 
•    CASIERIE - Decretul 209 din 1976 privind casieria si operatiunile cu numerar

 
2. DECLARATIA 112 
 
•    Declaratia 112 cine, cum si cand o depune la ANAFID-10015906
 
•    Declaratia 112 instructiuni de intocmire
 
•    Declaratia 112 intrebari frecvente
 
 
 
3. DIVERSE LEGI, ORDONANTE, ORDINE, SI ALTE REGLEMENTARI FINANCIAR CONTABILE VALABILE ATAT PENTRU AGENTII ECONOMICI CAT SI PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI
 
•    
Ordinul 3055 din 2009 actualizat la 01.01.2011 cu privire la Reglementarile contabile aplicabile conform cu Directivele Uniunii Europene
 
•    
OMFP 3512 din 2008 privind utilizarea formularelor financiar contabile pe teritoriul Romaniei inclusiv de catre Asociatiile de Proprietari
 
•    
Legea  contabilitatii nr. 82 din 1991 - actualizata 2011ID-10028351
 
•    Legea 31 din 1990 privind societatile comerciale actualizata la 01.01.2011

 
•    
Legea 241 din 2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 
•    Legea 656 din 2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
 
•    
Model decizie pentru Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor conform Legii 656 din 2002
 
•    
Ghid practic pus la dispozitie de ANAF cu privire la inregistrarea in contabilitate a bonurilor fiscale fara factura si alte reglementari contabile
 
•    
Catalogul cu duratele de amortizare fiscala a mijloacelor fixe
 
•    Deduceri fiscale pentru impozitul pe salarii la functia de baza la contractul individual de munca
 
•    OUG 82 din 2010 privind modificarea Codului Fiscal reglementari fiscale privind activitatea dependenta sau independenta
 
•    Cheltuieli de protocol - precizari si exemple de inregistrare in contabilitate
 
•    Dobanzi si penalitati aplicate de ANAF incepand cu 01.07.2012
 
•    Prescrierea datoriilor catre ANAF sau alti creditori
 
•    Hotarare interna pentru gestionare numere facturi
 
•    INVENTARUL - OMFP 2861 din 2009 cu privire la INVENTARIEREA elementelor de activ si pasiv si a capitalurilor proprii

•    Extrasul de cont furnizori clienti

 
•    OMFP 1826 din 2003 cu privire la Contabilitatea de Gestiune

 
•    Pastrarea si arhivarea documentelor financiar contabile

 
•    Legea CEC-ului nr. 59 din 1934

 
•    CASIERIE - Decretul 209 din 1976 privind casieria si operatiunile cu numerar

 
•    EORI -codul de inregistrare a agentilor economici intracomunitari - Directia_Vamala_Bucuresti

 
4. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA - TVA
 
•    Link verificare cod TVA al societatilor care aplica TVA la incasare:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare
 
•    Suport curs instruire TVA la incasareID-10034356
 
•    Jurnal pentru cumparari forma actuala si forma TVA la incasare
 
•    Jurnal vanzari TVA la incasare
 
 
5. LEGISLATIE SI FORMULARE PRIVIND DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
 
•    CODUL MUNCII republicat si actualizat la 01.05.2011
 
•    Documentele solicitate de inspectori la controalele ITM-SSM
 
•    Extrase legislative  privind securitatea si sanatatea in munca valabile inclusiv si pentru asociatiile de proprietari
 
•    Contract individual de munca actualizat conform noului cod al muncii
 
•    Curriculum vitae
 
•    Declaratie model 1 la angajare privind unele precizari ale salariatilor
 
•    Declaratie model 2 la angajare privind persoanele aflate in intretinere
 
•    Declaratie model 3 la angajare a persoanelor aflate in intretinere de catre salariati
 
•    Declaratie model 4 la angajare privind luarea la cunostinta a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara
 
•    Declaratie model 5 primire exemplar contract individual de munca
 
•    Foaie colectiva de prezenta - lunara
 
•    Foaie de prezenta zilnica la locul de munca
 
•    Obligatii SSM-PSI 
 
•    Legea 319 din 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca - SSM
 
•    Atributii si activitatea inspectorilor ITM-SSM
 
•    Regulament Intern - Regulament de Ordine Interioara ROI - Model
 
•    REVISAL - Ghid privind generarea registrului pentru un angajator
 
•    REVISAL - Transmiterea online a Revisal
 
•    REVISAL - Obtinerea parolei pentru transmiterea online
 
•    REVISAL - Model formular solicitare parola transmitere online
 
•    REVISAL - Raspunsuri la intrebari frecvente
 
•    Link Transmitere Revisal: https://reges.inspectiamuncii.ro/
 
•    Link descarcare Kit program Revisal si obtinere parola acces: http://www.inspectiamuncii.ro/
 
•    ITM Bucuresti - Asistenta Relatii de munca si SSM: http://www.itmbucuresti.ro/padresa.html
 
6. DECLARATIA INTRASTAT
 
•    INTRASTAT - Cine, cand si cum depune declaratia INTRASTATID-10035141
 
•    Completarea declaratiei statistice INTRASTAT conform noilor reglementari
 
•    Ghidul utilizatorului INTRASTAT-CNSearch
 
•    Ghid offline 2010 v1 - INTRASTAT
 
•    Ghid implementare XML INTRASTAT 2010
 
7. EXTRASE SINTEZA DIN LEGISLATIE PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI GRUPATE PE DIFERITE SUBIECTE
 
•    Administratorul Asociatiei de Proprietari
•    Adunarea generala a Asociatiei de Proprietari
•    Afisarea listelor de intretinere si achitarea cotelor de intretinere de catre proprietari
•    Bugetul Asociatiei de Proprietari
•    Cenzorul Asociatiei de Proprietari
•    Cheltuielile Asociatiei de Proprietari
•    Cheltuieli de alta natura permise de lege la Asociatiile de Proprietari
•    Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale
•    Cheltuieli repartizate pe numar de persoane
•    Cheltuieli repartizate pe cota parte indiviza de proprietate
•    Cheltuieli repartizate pe beneficiari
•    Cheltuieli repartizate pe consumatori tehnici
•    Chiriasul
•    Comitetul executiv al Asociatiei de Proprietari
•    Confortul termic al cladirii
•    Contabilitatea Asociatiei de Proprietari
•    Controlul asupra activitatii Asociatiilor de ProprietariID-10064575
•    Credite bancare contractate de Asociatia de Proprietari
•    Definitii si termeni juridici
•    Drepturile si obligatiile proprietarilor
•    Fondul de Reparatii
•    Fondul de Rulment
•    Infiintarea si inregistrarea Asociatiilor de Proprietari
•    Lista de plata a cotelor de intretinere
•    Modificarile constructive ale cladirii
•    Penalitatile aplicate proprietarilor sau Asociatiei de Proprietari
•    Polite de asigurare
•    Presedintele Asociatiei de Proprietari
•    Privilegiul imobiliar
•    Proprietatea comuna
•    Raportul dintre administratia publica locala si centrala si Asociatiile de Proprietari
•    Registrul de casa
•    Registrul de procese-verbale al Asociatiei de Proprietari privind Hotararile Adunarii Generale
•    Registrul deciziilor Comitetului Executiva al Asociatiilor de Proprietari
•    Registrul Inventar
•    Registrul Jurnal
•    Registrul pentru evidenta Fondului de Penalizari
•    Registrul pentru evidenta Fondului de Reparatii
•    Registrul pentru evidenta Fondului de Rulment
•    Registrul pentru evidenta Sumelor Speciale - Veniturile Asociatiei
•    Sanctiuni pentru Asociatiile de Proprietari
•    Schimbarea destinatiei locuintelor
•    Situatia Activ - Pasiv
•    Veniturile din activitatile economice ale Asociatiilor de Proprietari
 
8. MODELE FORMULARE SI ALTE DOCUMENTE UTILE IN ACTIVITATEA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

ID-10031657Model Contract de mandat pentru Presedintele Asociatiei de Proprietari  

Procedura de recuperare a restantelor la Asociatiile de Proprietari


Model Buget al Asociatiei de Proprietari


•    
Model - Hotarare a Comitetului Executiv pentru delegare atributii catre Presedintele Asociatiei de Proprietari

 
•    Model - Raport de necesitate pentru efectuarea de cheltuieli si achizitii de catre Asociatiile de Proprietari
 
•    Model - Tabel calcul penalizari la Asociatii de Proprietari
 
•    Model -Tabel citire index consum apometre si contor gaze in apartament la Asociatii de Proprietari
 
•    Model - Tabel centralizator cu numarul de persoane care locuiesc in imobil
 
•    Model - Cerere inscriere in asociatie a noilor membrii
 
•    Model - Cerere modificare numar de persoane la intretinere
 
•    Model - Chemare in judecata restantieri
 
•    Model - Notificare proprietari restantieri la cotele de intretinere
 
•    Model - Somatie de plata
 
•    Model - Extrasul de cont furnizori-clienti
 
•    Model - Lista de intretinere la Asociatia de Proprietari
 
•    Factura
 
•    Chitanta
 
•    Model - intocmire Chitanta
 
•    Dispozitia de plata catre casierieID-1001880
 
•    Model - Dispozitia de plata catre casierie
 
•    Ordinul de plata
 
•    Registrul de casa
 
•    Registrul pentru evidenta Fondului de rulment
 
•    Registrul pentru evidenta Fondului de Reparatii
 
•    Registrul pentru Evidenta Sumelor Speciale si a Veniturilor
 
•    Registrul pentru evidenta Fondului de Penalizari
 
•    Registrul Jurnal
 
•    Registrul Inventar
 
•    Fisa pentru valori materiale - se utilizeaza pentru evidenta stocurilor la Asociatiile de Proprietari
 
•    Fisa Mijlocului Fix
 
•    Bon de consum
 
•    Model - Bon de consum - pentru Asociatiile de Proprietari
 
•    Lista de inventariere
 
•    Nota de intrare receptie - NIR - pentru Asociatiile de Proprietari
 
•    Fisa de cont pentru operatiuni diverse - pentru evidenta analitica a Furnizorilor si Clientilor
 
•    Ordin de deplasare
 
•    Decont de cheltuieli

 


           


   Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T  este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.
 
  


Mai 2024
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031