Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari - Organizare si Functionare

Organizarea și funcționarea asociației de proprietari.
Adunarea generala a asociației de proprietari

Conform Legii 230/2007:

   Art. 21. - (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor.

Citeşte mai departe...

Anularea Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei. Neindeplinirea procedurii de convocare a proprietarilor

R O M A N I A
                     CURTEA DE  A P E L   S U C E A V A
            SECTIA CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
                            D E C I Z I A  NR. 53
                    Sedinta publica din 24 februarie 2010

Citeşte mai departe...

Constatarea de catre instanta a nulitatii absolute a procesului verbal al Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari

R O M A N I A
                              CURTEA DE APEL B
                            SECTIA A III-A CIVILA

Citeşte mai departe...

Neconstitutionalitate art. 25 alin. 4 si art. 26 din Legea 230/2007

Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Citeşte mai departe...