Administratorul Asociatiei de Proprietari

Administratorul are calitatea de functionar - Delapidarea din gestiune

Decizia nr. III
din 2 decembrie 2002

Sub preşedinţia vicepreşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Ruxandra Neagu,

        S-a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar şi la încadrarea juridică a faptei acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează.
        Ministerul Public a fost reprezentat de procurorul Iuliana Nedelcu.

        Reprezentantul Ministerului Public a susţinut recursul în interesul legii, cerând să se decidă în sensul că administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar, iar fapta acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare.
SECŢIILE UNITE,
 deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:
        În aplicarea dispoziţiilor art. 147 alin. 2 şi ale art. 2151 din Codul penal, instanţele judecătoreşti s-au pronunţat diferit cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar, precum şi la încadrarea juridică a faptei acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează.
        Astfel, unele instanţe au considerat că administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari nu are calitatea de funcţionar în sensul prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal, iar fapta sa de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de gestiune frauduloasă prevăzută de art. 214 alin. 2 din Codul penal.
        S-a motivat, în sprijinul acestui punct de vedere, că o atare faptă nu întruneşte condiţiile referitoare la subiectul activ al infracţiunii de delapidare, deoarece atribuţiile de gestionare a bunurilor asociaţiei de proprietari sau de locatari nu îl transformă pe administrator în funcţionar în accepţiunea prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal.
        Au fost şi instanţe care s-au pronunţat în sensul că prin conduita sa ilicită de însuşire, folosire sau traficare a unor bunuri ce i-au fost încredinţate de membrii asociaţiei de proprietari sau de locatari administratorul asociaţiei dispune pe nedrept de acele bunuri, comiţând astfel infracţiunea de abuz de încredere prevăzută de art. 213 din Codul penal.
        În fine, alte instanţe s-au pronunţat în sensul că administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar în sensul art. 147 alin. 2 din Codul penal, iar fapta acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 din Codul penal.
        Aceste din urmă instanţe au procedat corect.
        Potrivit art. 147 alin. 2 din Codul penal, "prin <<funcţionar>> se înţelege persoana menţionată în alin. 1", adică aceea care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145, "precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat".
        Din coroborarea dispoziţiilor cuprinse în cele două alineate ale art. 147 din Codul penal rezultă astfel că are calitatea de "funcţionar" atât persoana care este "funcţionar public" în accepţiunea prevederilor din primul alineat al acestui articol, cât şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât "autorităţile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public", la care se referă art. 145 din Codul penal.
        În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că, potrivit art. 34 alin. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, "clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenţi economici specializaţi ...", iar prin alin. 2 lit. a) din acelaşi articol se prevede că între obligaţiile principale ale celor care le administrează este şi "gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti".
        Tot astfel, prin art. 16 din Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, aprobat prin Decretul nr. 387/1977, sunt stabilite atribuţii specifice de gestionar pentru administratorul asociaţiei locatarilor, prevăzându-se, între altele, că acesta "răspunde de buna funcţionare şi integritatea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună din clădire, de mijloacele materiale ale asociaţiei", "asigură întocmirea listelor lunare de plată şi încasarea cotelor de contribuţie la cheltuielile comune", "se îngrijeşte de efectuarea cheltuielilor strict necesare activităţii asociaţiei" şi "asigură întocmirea şi păstrarea evidenţelor asociaţiei".
        Or, în raport cu aceste vădite atribuţii de gestionar ale administratorului asociaţiei de proprietari sau de locatari, prevăzute în actele normative menţionate, este evident că această persoană are calitatea de "funcţionar" în sensul prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal, potrivit cărora prin funcţionar se înţelege şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte unităţi decât cele de interes public.
        Pe de altă parte, este de observat că în art. 2151 alin. 1 din Codul penal se prevede că infracţiunea de delapidare se săvârşeşte prin "însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează".
        Aşa fiind, din moment ce administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar cu vădite atribuţii de gestionar şi de administrator, fapta sa de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri din cele pe care le gestionează sau administrează constituie infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 din Codul penal.
        În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 26 lit. b) din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată, precum şi ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar, iar fapta acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare.
PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
DECIDE:
        Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
        În aplicarea prevederilor art. 147 alin. 2 şi ale art. 2151 din Codul penal, stabileşte:
        1. Administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar.
        2. Fapta acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare.
        Pronunţată în şedinţă publică azi, 2 decembrie 2002.

           


   Societatea de cenzorat si expertiza contabila ET&T  este membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.C.A.R.
 
  


Aprilie 2021
LMMJVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930